Prof. Dr. Kenan AYDIN

Resmi Web Sayfası

YTÜ Van’a Bir Heyet Gönderdi

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, Deprem nedeniyle binaları hasar gören ve eğitim öğretime ara verilen Yüzüncü Yıl Üniversitesi’ne bir heyet gönderdi.

YTÜ-İİBF’nin girişimleri ile, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Sn. Prof. Dr. Peyami Battal’ın hafta içerisinde YTÜ’ne gerçekleştirdiği ziyaretin ardından, YTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek durumu yerinde görmek düşüncesiyle anılan üniversiteye bir heyetin gitmesini kararlaştırdı. Bu amaçla,  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Sn. Prof. Dr. Güler Aras başkanlığında, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Kenan AYDIN ile Prof. Dr. Feride GÖNEN, Özlem Kutlu, İsmet Akça ve Ece Öztan’dan oluşan 6 kişilik bir heyet YTÜ’ni temsilen 16 Aralık 2011 günü VAN’a bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaret sırasında başta İİBF olmak üzere üniversitenin hasar gören binaları incelendi. Depremde binaların hasar görmesi nedeniyle halen rektörlük hizmetleri de dahil olmak üzere tüm hizmetler prefabrik barakalarda yürütülmektedir. İkici dönem için eğitim öğretimin başlatılması için çalışmalar yürütülmektedir. Bu konuda daha önce deprem deneyimi yaşayan Kocaeli ve Sakarya üniversiteleri de YYÜ’ne destek vermek ve deneyimlerini paylaşmak üzere YÖK tarafından görevlendirildiği öğrenilmiştir. Diğer taraftan YYÜ ile ODTÜ, İTÜ ve YTÜ üniversiteleri arasında yapılan bir protokol uyarınca söz konusu üç üniversitenin teknik heyetleri mahallinde hasar tespit çalışmalarına başlamışlardır.

Prof.Dr. Güler ARAS başkanlığındaki heyet, YYÜ-İİBF Dekan Yardımcısı Sn. Tekin AYANER ile birlikte hasar gören binaları ziyaret ettikten sonra, rektörlük binası yakınında kurulan barakalarda Rektör Yardımcısı Sn. Kenan DEMİREL’i  ziyaret etmişlerdir. Ziyaret sırasında YYÜ’ne nasıl destek olunabileceği konuları görüşüldü. Bu çerçevede ortak etkinlikler (panel, konferans vb) düzenlenmesi yanında her iki üniversite öğretim üyelerinin değişimi, öğrencilerin dayanışması ve öğrencilere İstanbul’da staj olanakları sağlanması gibi konular üzerinde mutabakat sağlandı.

Rektörlük ziyaretinin ardından programlandığı gibi Valilik makamına ziyaret yapıldı. İl Afet Koordinasyon Merkezi’nde Vali Sn. Münir Karaloğlu ziyaret edilerek kendisinden çalışmalar hakkında bilgi alınmıştır.

Genel olarak Van depreminin önemli maddi ve manevi kayıplara neden olduğu, insanların başka illere göç ettikleri, Van’a dönüş ve Van’daki insanların normal yaşama dönmeleri önünde psikolojik engellerin bulunduğu kanısına varılmıştır. Van’da yaşamın normale dönmesi konusunda üniversite çok önemli bir etken olacaktır. Üniversite ve diğer eğitim kurumlarında eğitim ve öğretimin yeniden başlaması diğer insanlara da motivasyon sağlayacaktır. Bu nedenle başta üniversitemiz olmak üzere tüm üniversitelerin Van YYÜ’ne maddi ve manevi destekte bulunması yaraların bir an önce sarılmasına katkı sağlayacaktır.

Prof.Dr.Güler ARAS
YTÜ-İİBF Dekanı

Bir yanıt yazın