Prof. Dr. Kenan AYDIN

Resmi Web Sayfası

Kategori nedir nasıl yapılır?  Kategori ortak özelliği paylaşan nesnelerin bir araya toplanmasıdır. Kategorileştirme ise nesnelerin aynı tür sınıf ya da kategorilere dağıtılmasıdır. Ürün çeşitleri de kategorilere ayrılarak kategorileştirme yapılmaktadır. Kategorizasyonda ürünlerin yapısı, nerede ve nasıl tüketildikleri ya da nasıl satın alındığı […]