Prof. Dr. Kenan AYDIN

Resmi Web Sayfası

Basın Bülteni

GÜSİAD (Gümüşhane Sanayici ve İşadamları Derneği ve Haziran 2011’den beri GÜSİAD bünyesinde faaliyet gösteren GÜMÜP ( Gümüşhaneli Mühendis ve Mimarlar Platformu) 9 Kasım 2011 tarihinde bir toplantı düzenlemişlerdir.

Toplantının konusu, Türkiye ve Gümüşhane’de maden işleme yöntemleri ve özellikle de siyanürle maden işleme yönteminin çevreye verebileceği muhtemel olumsuzluklardı. Toplantıya konuşmacı olarak Metalürji Mühendisleri Odası Başkanı Sn. Cemalettin KÜÇÜK davet edilmiştir.

KÜÇÜK konuşmasında; Gümüşhane’deki maden işletmeciliğine gelmeden önce Uşak-Eşme, İzmir-Bergama, Kütahya-Simav gibi maden işletme bölgelerine bakmak gerekir diyerek, buralarda yaşanan süreci ve bugün gelinen noktayı fotoğraflarla gözler önüne sermiştir.

Farklı bir bakış açısından konuyu değerlendiren Metalürji Mühendisleri Odası Başkanı Sn. KÜÇÜK, özellikle iki konuya dikkat çekmişlerdir;

  1. Gümüşhane-Mastra Altın Madeninde altının siyanürle çıkarılmakta olduğu ve proses sonunda siyanür havuzuna gönderilen siyanürün, daha sonra buharlaşma sonucu çevreyi olumsuz bir biçimde etkileme ihtimali bulunduğu,

  2. Mastra’dan daha aşağıda İkisu-Şiran yolu üzerinde bulunan Dibekli köyüne maden havuzundan sızma olduğu ve bu durumun da büyük tehlike arz ettiği,

GÜSİAD ve GÜMÜP’ün yapmış olduğu bu toplantı ve sonuçları çok değerli yerel medyamızla da paylaşılmıştır. Bu bağlamda GÜSİAD Genel Başkanı Doç.Dr. Kenan AYDIN ve GÜMÜP Başkanı Sn. Yüksel HAMZAOĞLU bir STK olarak insan sağlığı ve çevre ile ilgili her konunun kendilerini ilgilendirdiğini ve takipçisi olacaklarını belirtmişlerdir.

Bilindiği üzere GÜSİAD bu konunun başlangıcından beri takipçisidir. 1998 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nden bir heyeti ilimize davet edip toplantı düzenleyerek, konunun her yönüyle tartışılmasını sağlamıştır. Bununla da yetinilmeyerek, bir GÜSİAD heyeti İzmir-Bergama’ya gönderilerek yerinde incelemelerde bulunulmuştur.

9 Kasım 2011 tarihinde yapılan toplantı ve basın bilgilendirmesinin ardından, Koza Altın Madeni İşletmeleri Genel Müdür Yardımcısı Sn. Hayri ÖĞÜT telefonla arayarak; Sn. Cemalettin KÜÇÜK’ün konunun uzmanı olmadığını ve bu konudaki görüşlerinin de doğru olmadığını ama istenirse bir toplantı düzenlenebileceğini ve bu toplantıya konunun uzmanlarının kendileri tarafından gönderilebileceğini belirtmişlerdir. Tarafımızdan da kendilerine; sadece sizin göndereceğiniz uzmanlarla değil, Türkiye’nin seçkin üniversitelerinden (ODTÜ, BOĞAZİÇİ,İTÜ ve YTÜ gibi) GÜSİAD ve GÜMÜP’ün davet edebileceği uzmanların da katılımı ile bir toplantı düzenlenebileceğini ve bu konuda halkımızın aydınlatılması amacıyla her türlü desteğin verilebileceği söylenilmiştir. Telefon görüşmesinde konunun uzmanları ile bir toplantı yapılması noktasında kendileri ile mutabık kalınmıştır.

Sonrasında ise; Koza Altın Madeni İşletmelerinden daha önceden kamuoyu ile de paylaşılan bir basın bülteni mensuplarımızla paylaşılmak üzere 16 Kasım 2011 tarihinde Ankara’dan tarafımıza iletilmiştir. Söz konusu basın bülteninde özetle;

Koza Altın İşletmeleri A.Ş’ nin Mastra’da işletmekte olduğu madende “Tehlikeli atık ihtiva eden hiçbir baraj ya da havuz yoktur. Havuzlarda buharlaşacak siyanür yoktur. ÇED raporu vardır. Gerekli denetlemeler yapılmaktadır. Altın için en yüksek teknoloji kullanılmaktadır” denilmektedir.

Eğer bu söylenilenler gerçeği yansıtıyorsa, bundan büyük bir mutluluk duyarız. GÜSİAD ve GÜMÜP olarak sermayeye karşı olmamız söz konusu olamaz. Aksine, Gümüşhane’ye yatırım yapan insanlar bizim başımızın tacıdır. Onlara her zaman için minnet ve şükran duyarız. İlimize, ilçelerimize, köylerimize yatırım yapan, destek olan, katkı sağlayan herkese bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her türlü desteği vermeye hazırız. Esasen temel amacımız Gümüşhane’ye yatırım yapılması ile ilimiz ve insanımızın kalkındırılmasıdır.

Ancak, unutulmamalıdır ki insan sağlığından önemli hiçbir şey olamaz. İnsan sağlığı her türlü maddi değerin üzerindedir. Parayla pulla ölçülemez. Bütün insanlarımızın doğruları bilme hakkı vardır.

GÜSİAD Başkanlık Divanı 17 Kasım 2011 tarihinde aynı zamanda GÜMÜP Başkanı olan Sn. Yüksel HAMZAOĞLU’nun da katılımı ile yapmış olduğu toplantıda;

Konunun takipçisi olunacağının, Türkiye’nin güzide üniversitelerinden konunun uzmanlarının davet edilerek toplantılar yapılacağının ve başta yukarıda belirtilen iki konu olmak üzere insan sağlığını ve çevreyi tehdit edebilecek her konunun takipçisi olunacağı hususlarının, kamuoyu ile paylaşılmasına karar verilmiştir.

21 Kasım 2011

 

Bilgilerinize sunarım.
Saygılarımla,

 

Doç.Dr. Kenan AYDIN
GÜSİAD Genel Başkanı

Bir yanıt yazın