Prof. Dr. Kenan AYDIN

Resmi Web Sayfası

Kategori nedir nasıl yapılır?  Kategori ortak özelliği paylaşan nesnelerin bir araya toplanmasıdır. Kategorileştirme ise nesnelerin aynı tür sınıf ya da kategorilere dağıtılmasıdır. Ürün çeşitleri de kategorilere ayrılarak kategorileştirme yapılmaktadır. Kategorizasyonda ürünlerin yapısı, nerede ve nasıl tüketildikleri ya da nasıl satın alındığı […]

Bu çalışmada hızlı gelişen pazarlardan birisi olan ve BRIC diye anılan ülkeler grubunun bir üyesi Hindistan ele alınacaktır. Ancak konuya girmeden önce dış ticaretin ülke ekonomisi açısından önemi ile uluslararası ve küresel pazarlama kavramlarına yer verilecektir. Günümüzde hem gelişmiş hem de […]

Trabzon Erzincan demiryolu projesinin güzergahını siyaseten belirleme çalışmaları hız kazanmıştır. En kısa sürede bir platform oluşturarak gereken çabayı göstermeliyiz. Demiryolu güzergahı için lobicilik faaliyetleri yapılmaktadır. 2010 yılında kurulan ve kanımızca Trabzon’un sadece belirli bir kesimini temsil eden; bazı […]

Siyaset bilimi ve siyaset pratikleri, her zaman iktidar partisinin tansiyonu düşürmesi ve daha hoşgörülü olması gerektiğini söyler. Ancak Türkiye’de iktidar partisi lideri ve Başbakan Sn. R.Tayyip Erdoğan’ın son günlerdeki üslubuna bakıldığında maalesef bunun olmadığı anlaşılmaktadır. Başbakan’ın […]