Prof. Dr. Kenan AYDIN

Resmi Web Sayfası

Hakkında

Prof.Dr.Kenan AYDIN

Kişisel Bilgiler

Doğum Yeri: Torul/Gümüşhane

Doğum Tarihi: 27.02.1955

Medeni Durumu: Evli – 2 Çocuk Babası

Öğrenim Durumu     : Doktora

Unvanı                         : Prof. Dr.

Derece Alan Üniversite Yıl
Lisans Sevk ve İdare-Kamu Yönetimi Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü-Sevk ve İdare Y.O. 1979
Y. Lisans Kamu Yönetimi Gazi Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü 1987
Doktora Sosyal Siyaset ve Sosyal Güvenlik Istanbul Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü 1992

 

Akademik Unvanlar:

Yardımcı Doçentlik Tarihi:01.04.1996

Doçentlik Tarihi:07.12. 2007

Profesörlük Tarihi:  07.03.2013

 

    1.Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

 1. 1.Yüksek Lisans Tez ve Projeleri

 Yapar Kabaca, D. Endüstri 4.0 Devrimi Ve Uygulamaları İle Etkilerinin İncelenmesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2019. (Tez)

Bilgili Sülük, S. Pazarlama İletişimi Ve Deneyimsel Pazarlama Çerçevesinde Artırılmış Gerçeklik, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2019. (Tez)

Ünal, S., Etkinlik Ölçümünde Bir Araç Olarak Veri Zarflama Analizi Ve Hızlı Tüketim Sektöründe Bir Uygulama, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2016. (Tez)

Maimaitiali, T., Perakende Mağaza Zincirlerinin Verimliliklerinin Karşılaştırılmasında Veri Zarflama Analizi (VZA) Yönteminin Uygulaması -İstanbul örneği, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2016. (Tez)

Saldı, M.H., Uluslararası Pazarlamada Politik Risk Ve Yönetimi, Öztiryakiler Örneği, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2016. (Tez)

Gökmen, Ş., Müşteri İlişkileri Yönetiminde Bir Araç Olarak Veri Madenciliği Ve Parekende Sektöründe Bir Uygulama, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2015. (Tez)

Duman Ö., Yalın Üretim Teknikleri ve 5S Uygulaması, Proje, 2014

Çise Tolga., Pazar Bölümleme ve Hedef Pazar Seçimi, Coca-Cola Örneği Uygulaması, Proje, 2014

Keyimlican M., Marka Değeri, Proje, 2014

Direnç A., Torium: Bir Alışveriş Bir Eğlence, Proje, 2014

Güneri V. M., veri Madenciliği ile Telekom Operatörlerinin Churn Nedenlerinin İncelenmesi ve Yorumlanması, Proje, 2014

Gülşen Ö., Pazarlama Planı Hazırlanması ve Bir Örnek Uygulama: AQUA Park Pazarlama Planı, Proje, (2013)

Arda, B., Dağıtım Kanalları İçerisinde Distribütörlüğün Yeri ve Bir Örnek Uygulama:Tekel Örneği, Proje, (2013)

Özbudak, B. Nevra, Perakende sektöründe Fiyatlandırma ve Bir Örnek, Yıldız teknik Üniversitesi, Proje, (2012)

Bezaroğlu, S.; Baskı Hizmetleri Sektöründe Satış Sonrası Hizmetler ve Yönetilmesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Proje (2012)

Anıl, T.; Kurumsal Satınalma, Yıldız Teknik Üniversitesi, Proje (2012)

Yıldırım, Y., “Popüler Televizyon Dizilerinin ve Dizi Karakterlerinin Marka Farkındalığına Etkisi: Malatya İli Örneği”, Kocaeli Üniversitesi, 2010 (Tez)

Oktay, Y., “Sedaş Kurumsal Müşterilerinin Memnuniyet Düzeylerinin Belirlenmesi”, Kocaeli Üniversitesi, 2010 (Proje)

Cansaran, C., “Tedarikçi ve Üretici Firmalar Arasındaki Çatışma Kaynakları ve ASSAN HANİK Oto. Sanayi ve Tic. A.Ş.’de Bir Uygulama”, Kocaeli Üniversitesi, 2010 (Proje)

Akyıldız, F. G., “Marka Bilinirliği; Marka Bilinirliğinin Ölçülmesine İlişkin Yapılmış Bir Saha Çalışması”, Kocaeli Üniversitesi, 2010 (Proje)

Kurt, D., “Hizmet Kalitesi ve ETS Turizm Acentesinde Bir Uygulama”, Kocaeli Üniversitesi, 2010 (Proje)

Topal, İ., “Yalova İli Kivi Yetiştiricilerinin Pazarlama Sorunları”, Kocaeli Üniversitesi, 2010. (Tez)

Torun, B., “KOBİ’lerin İhracatında Yaşanan Pazarlama Sorunları ve Kocaeli İlinde Demir-Çelik Sektöründe İmalat Yapan İhracatçi Firmalar Üzerine Bir Çalışma” Kocaeli Üniversitesi, 2009. (Tez)

Yuvalar, T., “Müşteri Temeline Göre Örgütlenmede İdeal Satışçı Tipinin Belirlenmesi”, Kocaeli Üniversitesi, 2009. (Tez)

Acungil, S., “Yeminli Mali Müşavirlik Firmasında Hizmet Kalitesi Algılaması Üzerine Nitel Bir Araştırma”, Kocaeli Üniversitesi, 2009. (Tez)

Batmaz, Y., “İlişki Kalitesi Bileşenlerinin Sadakat Üzerine Etkisi ve Bir Uygulama” Kocaeli Üniversitesi, 2009. (Tez)

Yılmaz, O. Y., “Ağızdan Ağıza Pazarlama: Kocaeli’de Bulunan Dershanelerdeki Öğrenciler Üzerine Örnek Bir Araştırma”, Kocaeli Üniversitesi, 2008. (Tez)

Burgu, A., “Franchasing Sisteminde Yiyecek Sektöründeki Güç ve Çatışma İlişkilerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma”, Kocaeli Üniversitesi, 2008. (Tez)

Güngör, S.,”Satıcıların Empatik Beceri Düzeyleri ile Performansları Arasında İlişki var mıdır?”, Kocaeli Üniversitesi, 2008. (Tez)

Erarslan, S. O., “Kişisel Satış Süreci ve Bu Sürecin Sunumundaki Tekniklerin Karşılaştırılması ve Bir Uygulama” Kocaeli Üniversitesi, 2007, (Tez)

Taşova, E., “Örgütsel Satınalma Davranışları İçerisinde Endüstriyel Satın Almaların İncelenmesi ve Arçelik Örneği”, Kocaeli Üniversitesi, 2007. (Tez)

San, T., “Perakende Sektöründe Fiyatlandırma ve Bir Örnek Olay”, Kocaeli Üniversitesi, 2007. (Tez)

Manyas, M. “Dünya Perakende Ticaret Literatürü Üzerine Konusal Bibliyografya Çalışması”, Kocaeli Üniversitesi, 2007. (Tezsiz Yüksek Lisans için Proje)

Erarslan S. O., “Kişisel Satış Süreci ve Bu Sürecin Sunumundaki tekniklerin Karşılaştırılması ve Bir Uygulama”, Kocaeli Üniversitesi, 2007. (Tez)

Toklu, İ.T., “Marka Algılaması ve Örnek Uygulama” Kocaeli Üniversitesi, 2007. (Tezsiz Yüksek Lisans için Proje)

Doğan A., “Avrupa Birliği Sürecinde Semt Pazarları ve Türkiye’de Örnek Uygulamalar”, Kocaeli Üniversitesi, 2007. (Tezsiz Yüksek Lisans için Proje)

Süzen, A.İ., “Malzeme İhtiyaç Planlaması, Üretim Kaynakları Planlaması, İşletme Kaynakları Planlaması (MRP, MRPII, ERP) ve Tırsan’da ABC Analizi Uygulaması”, Kocaeli Üniversitesi, 2007, (Tezsiz Yüksek Lisans için Proje)

Çeşme, R., “Uluslar arası Pazarlamada Dağıtım Kanalları ve Plastik Ambalaj Sektöründe Örnek Bir Uygulama”, Kocaeli Üniversitesi, 2007, (Tezsiz Yüksek Lisans için Proje)

Alpay H., “Perakendecilikte Mağaza Yer Seçimi ve Kocaeli’nde Örnek Bir Uygulama”, Kocaeli Üniversitesi, 2006. (Tez)

Öztekin H.A. “Hizmet Kalitesinin Ölçülmesi ve Sabiha Gökçen Havaalanında Servqual Uygulaması”, Kocaeli Üniversitesi, 2005 (Tez)

Aksulu A.H., “Marka konumlandırma: (Seyahat Acentelerinin konaklama İşletmelerini Algılamalarına İlişkin Bir Araştırma)”, Kocaeli Üniversitesi, 2005 (Tez)

Gülbay M., “Ambalajda Tüketici Davranışlarını Etkileyen Estetik Ögelerin İncelenmesi”, Kocaeli Üniversitesi, 2005. (Tezsiz Yüksek Lisans için Proje)

Esad D.N., “Elektronik Ticaret ve İşletmeden İşletmeye Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma”, Kocaeli Üniversitesi, 2004. (Tez)

Akbulut O., “ISO 9001,2000 Kalite Yönetim Sisteminin Pazarlama Departmanında Uygulanması ve Çelik Halat Örneği”, Kocaeli Üniversitesi, 2004 (Tez)

Çiftçi Ö., “Uluslararası Pazarlamada Pazarlama Bileşenlerine Kültürel Etkiler”, Kocaeli Üniversitesi, 2004. (Tezsiz Yüksek Lisans için Proje)

Özbek, V., “Siyasi Pazarlamada Ailenin Etkisi”, Kocaeli Üniversitesi, 2003 (Tez)

Pekmezcan, Y.,  “Değişim ve Organizasyon (Doğtaş’ta Bir İnceleme)”, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 1999.  (Tez)

 

  1. 2.  Doktora Tezleri

Yaman, Y. Mobil Perakendecilikte Satın Alma Niyetine Etki Eden Faktörlere İlişkin Bir Araştırma, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2020 (Tez)

Kalkan, M.B., Dördüncü Taraf Lojistik Hizmet Sağlayıcılarının Yetenek Boyutlarının Hizmet Satın Alan İşletmelerin Performansına Etkisi Ve Bir Örnek Uygulama, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2020 (Tez)

Çora, H., Günümüz Pazarlama Uygulamalarında Türkiye Y Kuşağı Online Alışverişçi Profilinin Tercihleri, Maltepe Üniversitesi, 2015 (Tez).

Varol, C., Türkiye Hızlı Tüketim Ürünleri Perakendeciliği Sektöründe Tüketici Etnosentrizminin Perakendeci Seçimine Etkisi, Maltepe Üniversitesi, 2015 (Tez).

 

  2. Bilimsel Çalışma ve Yayınlar

2.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

       SCI-Exp, SSCI, AHCI Makale

Öztiğ L.İ., Aydin K., “The AKP’s Approach toward Non-Muslim Minorities Constructivist and Rationalist Insights”, ALTERNATIVES, vol.42, pp.59-73, 2017

Oztig, L. I., Gurkan, T. A., & Aydin, K. (2020). The Strategic Logic of Islamophobic Populism. Government and Opposition, 1, 19.

 

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: 

Yaman Y., Aydın K., “A Conceptual Analysis on Mobile Retailing in The World & Turkey”i SSRG International Journal of Economics and Management Studies , cilt.7, ss.92-96, 2020 

Yaman Y., Aydın K., “Mobil Perakendecilikte Satın Alma Niyetine Etki Eden Faktörlere İlişkin Bir Araştırma”, International Review of Economics and Management, cilt.8, ss.77-106, 2020 

Kalkan, M.B., Aydın K., “The role of 4PL provider as a mediation and supply chain agility”, Modern Supply Chain Research and Applications, cilt.2., ss.99-111, 2020 

 Köse Ş. G. , Aydın K.,”Sürdürülebilir Moda Perakendeciliği: Tüketici Algıları Üzerine Bir Araştırma”, İstanbul Business Research, cilt.49, ss.1-32, 2020 

Yıldırım S., Acaray A., Aydin K., “Exploring the impact of marketing culture on job satisfaction: Evidence from the Turkish banking sector”, World Journal of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development, vol.13, pp.151-162, 2017

 Koçak Alan A., Dursun İ., Tümer Kabadayı E., Aydin K., Anlagan F., “What Influences the Repurchase Intention for Luxury Brands?-The Relative Impacts of Luxury Value Dimensions”, International Business Research, vol.9, pp.11-24, 2016 

Yıldırım S., Aydin K., Ustaahmetoğlu E., “Segmentation Of Female Apparel Market Through Consumer Decision-Making Styles”, Balkan Journal of Social Sciences, vol.5, pp.115-130, 2016 

Aydin K., Öztiğ L.İ., Bulut E., “The Economic Impact of the Suitcase Trade on Foreign Trade: A Regional Analysis of the Laleli Market”, International Business Research, vol.9, pp.14-24, 2016 

Yıldırım S., Aydin K., “A Qualitative Study on Perspectives of Retailers about RFID System in Turkey”, International Journal of Computer Trends and Technology (IJCTT), vol.19, pp.68-75, 2015 

Aydın K.; Yıldırım S.; “A Case Study About RFID Technology Usage in Library Services”, Journal of Global Strategic Management, 6(2), 113-122, (2012).

Yilmaz R., Mendi E., Aydin K., Bayrak C., “A Dynamic Monitoring and Control System”, IEEXplore Digital Library, pp.453-455, 2012 

Aydın, K.; Yıldırım, S.; “The Measurement Of Service Quality With Servqual For Different Domestic Airline Firms in Turkey”, Serbian Journal Of Management 7(2), 219-230 (2012)

Yılmaz, R.; Mendi, E.; Aydin, K.; Bayrak, C., “A Dynamic Retail Monitoring and Control System”, IEEEXplore Digital Library, Digital Object Identifier:10.1109/INES.2012, 624.6249876, Publication Year:2012, pages:453-455

       Aydın, K., Yamamoto G.T., Candan B., “Mobilizing World: New Challenges for Advertising” E-Business Review, Vol. 8, (2008).

Candan, B., Yamamoto G.T., Aydın, K. “Attitude of Master’s Students, Through E-Learning Towards E-Learning” E-Business Review, Vol. 8, (2008).

Candan, B., Aydın, K., Yamamoto G. T. “A Research on Measuring Consumer Ethnocentrism of Young Turkish Customers Purchasing Behaviors” Serbian Journal of Management, 3 (1), 39-60, (2008).

Aydın K., Say A. Tansu, Ustaahmetoğlu E. And Yamamoto G. T., “Attitudes Of Students Toward Country-Of-Origin and Auto Brand Images”, Serbian Journal Of Management, Volume 2 Number (2), 2007,

Aydın, K., “Lifestyle and Comsumption Patterns of the Hereke People,” Rocznik Orientalistyczny, Vol.2 LVI, Fasc.2. (2003).

 

2.2. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler:

Öztiğ L.İ., Aydin K., “The AKP, Religious Freedom and Non-Muslim Minorities”, 3rd Annual International Conference on Social Sciences (AICSS), İSTANBUL, TÜRKIYE, 26-27 Ekim 2017, pp.—

Aydin K., Hayat A., ““Follow Me and Like My Stories!”: Parasocial Relationships via Storytelling on Social Media”, 3rd ANNUAL INTERNATIONALCONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES(AICSS), İSTANBUL, TÜRKIYE, 26-27 Ekim 2017, pp.—

Bilgili B., Aydin K., Bilgili Sülük S., “SMEs’ Structural Difficulties in Technological Innovation Development Process and the Relationship of Customer Relations Management”, 3rd ANNUAL INTERNATIONALCONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES(AICSS), İSTANBUL, TÜRKIYE, 26-27 Ekim 2017, pp.—

Yıldırım S., Acaray A., Aydin K., “The Impact of Marketing Culture on Job Satisfaction: An Empirical Study in Service Sector”, 2nd Annual International Conference on Social Sciences, İSTANBUL, TÜRKIYE, 2-4 Haziran 2016, pp.—

Aydin K., Maimaitiaili T., “An empirical analysis of productivity growth in a Turkey retail chain use Malmquist productivity index – Istanbul Case “, 2nd ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES (AICSS) , İSTANBUL, TÜRKIYE, 2-4 Haziran 2016, cilt.2, no.1, ss.304-316

Aydin K., Turdi M.A., On C., “An Emprical Analysis of Productivity Growth in a Turkey Retail Chain Use Malmquist Productivity Index – Istanbul Case”, 2nd Annual International Conference on Social Sciences, İSTANBUL, TÜRKIYE, 2-4 Haziran 2016, pp.—

Bulut E., Aydin K., “A Retail Selection Problem with Generic Fuzzy Analytic Hierarcy Process”, 2nd Annual International Conference on Social Sciences, İSTANBUL, TÜRKIYE, 2-4 Haziran 2016, pp.—

Yildirim S., Aydin K., Ustaahmetoğlu E., “Female Decision; Making Styles for Ready-Made Clothing”, , , Mayıs 2015, pp.423-438

Koç Ü., Aydin K., “The Moderating Effects of Price Aversion Value Optimization and Conspicuousness Motivations on Price Perceived Quality Relationship”, PROCEEDINGS OF THE 1STANNUAL INTERNATIONALCONFERENCE ON SOCIALSCIENCES, ,

Aydin K., Bulut E., Öztiğ L., “The Economic Impact of the Suitcase Trade on Foreign Trade: a Regional Analysis of the Laleli Market”, , , Mayıs 2015

Aydin K., Karaman Akgül A., “The Advantages and Challenges of Radio Frequency Identification Devices (RFID) in Fast Moving Consumer Goods (FMCG) Industry”, , , Mayıs 2015, pp.477-490

Rovcanin M., Duman T., Aydin K., Uzunöz M., “The Role of Consumer Trust in Internet Shopping: A Comparative Study in Turkey and Bosnia and Herzegovina”, , , 0 2013

       Aydın, K.; Yıldırım, S.; Service Quality Performance In A High-Tech Investments’ Sector: A Sample From Airline Firm, ITAM 8-International Conference On IT Applications and Management, June 28-30, İstanbul-Turkey, 2012.

       Aydın, K.; Ustaahmetoğlu, E.; Yıldırım, S.; “The Theorical Framework For Usage Of RFID Technology In Retail Sector”, ITAM 8-International Conference On IT Applications and Management, June 28-30, İstanbul-Turkey, 162-171, 2012.

Candan, B.; Aydın, K.; Yıldırım, S.; Mobile marketing, Mobile Games and Inclination of Turkish Young People, , ITAM 8-International Conference On IT Applications and Management, June 28-30, İstanbul-Turkey, 2012.

Yılmaz, R.; Mendi, E.; Aydin, K.; Bayrak, C., “A Dynamic Retail Monitoring and Control System”, Intelligent Engineering Systems(INES) 2012 IEEE 16th International Conference, 13-15 June, Lisbon, 2012.

 Yıldırım, Y., Aydın, K., “The Role Of Popular TV Series and TV Series Characters in Creating Brand Awareness”, World Conference On Business, Economics and Management, May-04-06, Belek, Antalya, Turkey, 2012.

Aydın, K., Akerman S., “The Measurement of Service Quality with Servqual for Different Airline Travel Firms”, 17th Recent Advances in Retailing & Services Science Conference, July 2 – 5, Istanbul Turkey, 2010

Aydın, K., Ustaahemetoğlu, E., Şahin, E., “Customer Behavior Analysis via Real-Time Location Systems”, 17th Recent Advances in Retailing & Services Science Conference, July 2 – 5, Istanbul Turkey, 2010

Candan, B., Aydın, K., ve Yamamoto, G. T. “Uluslararası Marka Yaratma Sürecinde Bir Model: Turquality” 2nd INTERNATIONAL CONGRESS ON ENTREPRENEURSHIP, 07-10 Mayıs 2008, Bişkek, Kırgızistan.

Aydın, K., Say, T., “Development of Private Label in Turkey”  7th International Congress Marketing Trends, Venice, January 17-19 2008 (Venice-Paris Marketing), Universita Ca Foscari, Venezia/Italy. (Published in CDROM, ATTI DEL VI/CONGRESSO INT DS538307 Digital Sound) (2008)

Aydın, K.,  Yamamoto G., Candan, B., “Mobilizing World: New Challenges For Advertising” The E-Business Review, Volume VIII, (A Publication of The International Academy Of E-Business), 2008.

Candan, B., Yamamoto G., Aydın, K., “Attitude Of Master’s Students, Through E-Learning Towards E-Learning” The E-Business Review, Volume VIII, (A Publication of The International Academy Of E-Business), 2008.

Yamamoto , G.T. and AYDIN, K. “Supermarket Chains & Technology Usage in Turkey” 14th International Conference on Retailing and Services Science, 29 Haziran-2 Temmuz 2007, San Francisco, USA.

Aydın, K. and Yamamoto, G.T. “Service Quality Measurement for a Foundation University in Turkey” 14th International Conference on Retailing and Services Science, 29 Haziran-2 Temmuz 2007, San Francisco, USA.

Aydın, K., “Retail Market Strategy”, International Strategic Management Conference, June 23-25 2005, Kolin Hotel, Canakkale Onsekiz Mart University, Gebze Institute of High Technology, Istanbul Commerce University, Çanakkale/Turkey,

Aydın, K., “Regional Integration and Trade Blocs,” 1th International Silk Road Conference, Tbilisi, Georgia, 2003.

 

2.3. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

Kitaplar

Aydın, K.,Güncel Pazarlama Konuları (Örnek Olaylarla),Beta Yayım Dağıtım A.Ş., 2012.

Aydın, K., Candan B., “Kategori Yönetimi: Üretici, Perakendeci, Tüketici Odaklı”, Beta Yayım Dağıtım A.Ş., 2007.

İslamoğlu H., Candan B., Hacıefendioğlu Ş., ve Aydın, K.,  “Hizmet Pazarlaması”, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, 2006,2011.

Aydın, K., “Perakende Yönetiminin Temelleri”, Nobel Yayım Dağıtım, Ankara, 2005,2007,2010.2013

Aydın, K., “Uluslararası ve Küresel Pazarlamada Kültürel Etkiler”, Nobel Yayım Dağıtım, Ankara, 2003,2007.

Kitaplarda Bölümler

Aydın, K. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi-Perakendecilikte Satış ve Mağaza Yönetimi Önlisans Programında Okutulacak “Perakende Ürün Yönetimi Kitabında 1. Bölüm: Perakende Ürün Yönetimine Giriş, ISSN 978-975-06-1428-6, 2013.

Aydın, K. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi-Perakende satış ve Mağaza Yönetimi Önlisans Programında Okutulacak “Perakendecilikte Ürün Yönetimi Kitabında 2. Bölüm: Perakende Ürün Yönetiminde Karar Vericiler, ISSN 978-975-06-1428-6, 2013.

Aydın, K.; Candan, B.; Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi-Perakende satış ve Mağaza Yönetimi Önlisans Programında Okutulacak “Perakendecilikte Ürün Yönetimi Kitabında 3. Bölüm: Kategori Yönetimi, ISSN 978-975-06-1428-6, 2013.

Aydın, K., Stratejik Küresel Pazarlama-Küresel Pazarlamayı Etkileyen Çevresel Faktörler, Editörler; Timur,N., Özmen, A., Eflatun Yayınevi, Ankara, 2009.2013.

Aydın, K.; Marketing&Environment: Environment and Businesses-An Uncontrollable Factor in International Marketing: Political Risk

   

 2.4 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

Özer G.; Özbek V.; Aydın K.; Elçi M.; Concurrent Validity of Different Religiosity Scales Used in Researches of Marketing Ethics and A Proposal For A New Religiosity Scale, Anadolu Üniversitesi Journal of Social Sciences, Volume 13, Number 4, December 2013, ISSN 1303-0876

Özbek V.; Özer G.; Aydın K.; İşletme Öğrencilerinin Dindarlık Düzeyleri ve Etik Niyetlerinin Pazarlama Etiği Bağlamında Değerlendirilmesi, BERJ-Business And Economics Research Journal, 2013, Volume 4, Number 3, pp 111-129, ISSN 1309-2448

Aydın, K.; Yıldırım, S.; Service Quality in Airline Business: A Research on THY, KOSBED-Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2012, ISSN 1302-6658.Sayı:24,ss.35-49.

Aydın, K.; Yıldırım, S.; Hizmet Sektöründe Servperf Ölçeği İle Hizmet Kalitesinin Belirlenmesi(Sağlık Hizmetleri Sektöründe Bir Uygulama), Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi/Journal of Economics and Management Research, Cilt 1, sayı 2, Year 2012, ss.33-52.

Ustaahmetoğlu, E., Aydın, K., “Satış Personelinin Kişilik Özellikleri Satış Performansını Etkiler mi?”, Pi – Pazarlama ve İletişi Kültürü Dergisi, Güz 2009, (2009/4)

Aydın, K., “Hizmet İşletmelerinde Servqual Yöntemi ile Hizmet Kalitesinin Ölçümü ve Kocaeli’ndeki Seyahat İşletmelerinden Efe Tur Uygulaması”, Sosyal Siyaset Konferansları, 50.Kitabı, (2007)

Aydın, K., “Üniversite Öğrencilerinin Cep Telefonu Kullanımı ve GSM Operatörü Tercihleri Üzerine Bir İnceleme,” Süleyman Demirel Üniversitesi-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:9 Sayı:1, (2004).

Aydın, K. ve Özbek V., “Ailenin Seçmen Davranışları Üzerine Etkisi”, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (2004/2)

Aydın, K., “Müşterilerin Perakendeci Markalara Karşı Tutumlarının Ölçülmesine İlişkin Bir Çalışma,” Süleyman Demirel Üniversitesi- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:8 Sayı:2, (2003).

Aydın, K., “Siyasi Pazarlamada Alt Kültürlerin Etkisi: Kocaeli’nde Bir Alan Çalışması,” EKEV Akademi Dergisi, (2003).

Aydın K., “Kocaeli’de Küçük Orta Boy İşletmelerin Üretim, Pazarlama, Finansman Sorunları ve Çözüm Önerileri,” Pazarlama Dünyası, Yıl:17 Sayı:2003-4, (2003).

 

2.5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

Kalkan B., Aydın K., “Dördüncü Parti Lojistik Hizmet Sağlayıcılarının Yetenek Boyutlarına İlişkin Bir Araştırma”, 2.Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi, Sakarya, Türkiye, 22 Kasım 2018

Kalkan B., Aydın K., “A Conceptual Study on Fourth Party Logistics Activities in Turkey”, 4. Uluslararası Kafkasya Orta-Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi, Aydın, Türkiye 07 Eylül 2018

Aydın K. , Köse Ş. G., “Moda Perakendeciliği Sürdürülebilir Olabilir Mi?” 23. Ulusal Pazarlama Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 27 Haziran 2018, ss.470-486

Manyas, M., Aydın, K., Yamamoto G. T., “Perakende Ticaret Literatürü Üzerine Konusal Bir Bibliyografya Çalışması”, 12. Ulusal Pazarlama Kongresi, Sakarya, 2007.

Aydın, K., Candan B., ve Aksulu A. H., “Seyahat İşletmelerinin 5 Yıldızlı Otelleri Konumlamaları (İstanbul İli Örneği)”, 11. Ulusal Pazarlama Kongresi, İzmir, 2006.

 

2.6 Diğer Yayınlar :

2.6.1.Dergi ve Gazeteler

Aydın, K., Politik Risk Analizi, Milliyet Gazetesi, Düşünenlerin Düşüncesi, s 24, Temmuz 2013,

Aydın, K., Uluslararası Pazarlama Açısından Politik Risk ve Yönetimi, ASOMEDYA-Ankara Sanayi Odası Yayın Organı, Mayıs/Haziran 2013, s 24-32.

Aydın, K., Kategori Yönetimi: Kategori Oluşturmada Tüketici Talepleri, İstanbul Sanayi Odası Dergisi, Ocak 2012, Sayı 550,ISSN 1303-1333, s 68-71.

Aydın, K., BRIC Ülkeleri ve Hindistan, Büyüteç-Ankara Sanayi Odası Yayın Organı, Eylül/Ekim 2010.

 

2.6.2. Perakende Sektörünün Saygın Dergilerinden Market Dergisi ile Elektronik ortamda yayımlanan perakende.org sitesindeki makalelerden bazıları:

Aydın, K., Hızlı Büyüyen Türkiye Ekonomisi ve Cari Açık Tehlikesi, 01.07.2011

Aydın, K., 12 Haziran Seçimleri ve Partilerin Seçim Beyannameleri 02.05.2011

Aydın, K., BRIC Ülkeleri ve Hindistan, 03.11.2010

Aydın, K. Müşteriyi Hayran Bırakmak ve Beypazarı Örneği, 08.06.2010

 Aydın, K.,Marka Değerinin Aşındırılması,http://perakende.org/haber.php?hid= 1221734658 19.09.2008

Aydın, K., Strateji geliştirme ve Uygulamada Bir Model http://perakende.org/haber.php?hid=1212403026 02.06.2008

Aydın, K., Küresel marka yaratma Modeli :Turquality http://perakende.org/haber.php?hid=1208518160 19.04.2008

Aydın, K., Migros’ da Nihayet satıldıhttp://perakende.org/haber.php?hid=1203593725 22.02.2008

Aydın, K., Adil Ticaret,http://perakende.org/haber.php?hid=1201276987 25.01.2008

Aydın, K., Pazarlamada Yeni Kavramlar (II)http://perakende.org/haber.php?hid=1197893796 01.12.2007

Aydın, K., Pazarlamada Yeni Kavramlar,http://perakende.org/haber.php?hid=1197543840 15.10.2007

Aydın, K., “Cafcaflı Sözler” mi Tüketicinin/Seçmenin Talepleri mihttp://perakende.org/haber.php?hid=1197543924 20.08.2008

Aydın, K., Tüketici Memnuniyeti,http://perakende.org/haber.php?hid=1197543998 09.07.2007

Aydın, K., Alışveriş Merkezleri Yönetimi http://perakende.org/haber.php?hid=1197544098 07.06.2007

Aydın K., “Simitçi ve Bakkallar Kayıt Dışı” http://www.perakende.org/yazar_yazi.aspx?id=340, 04.08.2006

Aydın K., “Ekonomik Yapımız Dış Ticaret Açığı Üretiyor (II)” http://www.perakende.org/yazar_yazi.aspx?id=331, 25.07.2006

Aydın K., “Ekonomik Yapımız Dış Ticaret Açığı Üretiyor (I)” http://www.perakende.org/yazar_yazi.aspx?id=315, 20.06.2006

Aydın K., “Büyük Mağazalar Yasa Tasarısı Ve Bir Değerlendirme” http://www.perakende.org/yazar_yazi.aspx?id=292, 24.04.2006

Aydın K., “Perakende de Multimedya Kiosklar” http://www.perakende.org/yazar_yazi.aspx?id=267, 23.02.2006

Aydın K., “Geleceğin Perakendeciliği” http://www.perakende.org/yazar_yazi.aspx?id=174, 19.10.2005

Aydın K., “Perakende Satın Alma ve Satınalmacının Önemi” http://www.perakende.org/yazar_yazi.aspx?id=143, 14.09.2005

Aydın K., “Ulusal Ve Uluslararası Pazarlarda Halkla İlişkiler” http://www.perakende.org/yazar_yazi.aspx?id=276, 10.06.2005

Aydın K., “Kültür Şoku”
http://www.perakende.org/yazar_yazi.aspx?id=40, 01.03.2005

Aydın K., “Bir Fotoğraf/ Çin’ E Yabancı Sermaye Girişi Ve Hizmet Sunumu” http://www.perakende.org/yazar_yazi.aspx?id=30, 01.02.2005

Aydın, K., “Global/Küresel Pazarlama Kavramı” Market Dergisi, (2001)

Aydın, K., “Teknoloji ve Globalleşme” Market Dergisi, (2001)

Aydın, K., “Türkiye ve Dünyada Hayvancılık” Market Dergisi, (2000)

Aydın, K., “Avrupa Oyuncak Pazarı” Market Dergisi, (2000)

Aydın, K., “Tatmin Yeterli Mi?” Market Dergisi, (1998)

 

3.  Ulusal & Uluslararası Projeler (DPT, TÜBİTAK, AB, vb.)

Türkiye’de Romanlar: Bir Kimlik Ekonomisi, TÜBİTAK, Yürütücü

Türkiye İle Bazı Seçilmiş Ülkeler Arasında Bavul Ticareti ve Türkiye Ekonomisine Etkileri, KAP, Yürütücü

Dış Ticaret Bağlamında Politik Risk Analizi ve Türkiye Ekonomisine Etkileri, KAP, Araştırmacı

 

   İdari Görevler

Görev Ünvanı Görev Yeri Yıl
Dekan Yıldız Teknik Üniversitesi-İİBF 2014-
Dekan (Vekil) Yıldız Teknik Üniversitesi-İİBF 2013-2014
YILDIZ-SEM Yönetim Kurulu Üyeliği Yıldız Teknik Üniversitesi-İİBF 2013-
YTÜ-AYDEK Alt Komisyon Başkanı Yıldız Teknik Üniversitesi 2013-
YTÜ-AYDEK Üst Kurul Üyeliği Yıldız Teknik Üniversitesi 2013-
Dekan Yardımcısı Yıldız Teknik Üniversitesi-İİBF 2011-2013
Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği Yıldız Teknik Üniversitesi-İİBF 2012-2013

 

   Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

Business and Economics Research Journal (BERJ)/İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi www.berjjournal.com Hakemlik
Social Responsibility Journal Hakemlik
YTÜ-Yıldız Teknopark A.ş Hakemlik
ZKÜ-Zonguldak Karaelmas Üniversitesi-Sosyal Bilimler Dergisi-sbdQkaraelmas.edu.tr Hakemlik
Akdeniz İİBF DergisiiibfdergiQakdeniz.edu.tr Hakemlik
Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Derneği Üyelik
KOSBED-Kocaeli Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Hakemlik
Bütçe Dünyası Dergisi Hakemlik

 

Son İki Yılda Verdiği Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler;

 

Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı Lisans/Lisansüstü
2019-2020 Bahar Satış Yönetimi 3 59 Lisans
2019-2020 Bahar Stratejik Pazarlama Yönetimi 6 57 TezsizY.Lisans
2019-2020 Bahar Global Pazarlama 3 5 Doktora
2019-2020 Güz Satış Yönetimi 3 61 Lisans
2019-2020 Güz Stratejik Pazarlama Yönetimi 6 56 TezsizY.Lisans
2019-2020 Güz Stratejik Perakende Yönetimi 3 11 Doktora
2018-2019 Bahar Stratejik Pazarlama Yönetimi 6 39 TezsizY.Lisans
2018-2019 Bahar Satış Yönetimi 3 69 Lisans
2018-2019 Güz Stratejik Pazarlama Yönetimi 6 53 TezsizY.Lisans
2018-2019 Güz Stratejik Perakende Yönetimi 3 3 Doktora
2018-2019 Güz Satış Yönetimi 3 104 Lisans

 

Bir yanıt yazın