Prof. Dr. Kenan AYDIN

Resmi Web Sayfası

Uluslararası ve küresel pazarlamada Kültürel Etkiler

KB9789944771115 - Kopya

     2.BASKIYA ÖN SÖZ

“ Uluslararası ve küresel pazarlamada Kültürel Etkiler” isimli elinizdeki bu çalışmanın ilk baskısı 2003 yılında yapılmıştır. Bu süreç içerisinde birçok dost ve arkadaşımdan olumlu tepkiler aldığımı söyleyebilirim. Diğer taraftan uluslararası ve küresel pazarlama derslerinde kültürlerin etkisini vurgulamak bakımından yardımcı bir kaynak olarak yaralı olduğunu da belirtmem gerekir.

Bu çalışmanın daha da geliştirilerek temel bir kaynak niteliğine kavuşturulması idealimdir. Ancak, Bu kitabın temel işlevi bir ders kitabı olmak yerine doçentlik çalışma olmasıdır. Halen bu sürecin devam etmesi ve kitabın da mevcudunun kalmaması nedeniyle yeni baskıya ihtiyaç duyulmuştur.