Prof. Dr. Kenan AYDIN

Resmi Web Sayfası

HİZMET PAZARLAMASI

 

 

Hizmet-Pazarlamasi

 

     HİZMET PAZARLAMASI 

 

Gelişmiş ülkelerde hizmetlerin toplam ekonomi içindeki payı %80’lere varmakta, gelişmekte olan ülkelerde de ağırlığı her geçen gün artmaktadır. Hizmet pazarlaması sadece yoksulluğun ve işsizliğin önlenmesinde mükemmel bir araç değil, aynı zamanda toplumların kötü talihlerinin değiştirilmesinde ve geleceğin inşa edilmesinde de temel faktördür. Girişimci ise, bu değişim, dönüşü ve bereketi yürütecek olan, teknolojiyi, fırsatı ve değişimi okuyup yazabilen sıradışı insanlardır.

Bu kitap girişimciliği bir kariyer ve yaşam tarzı olarak benimseyenler için kaleme alınmıştır.