Prof. Dr. Kenan AYDIN

Resmi Web Sayfası

2.BASKIYA ÖN SÖZ Kitabımızın ilk baskısında BRIC ülkeleri (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin) ve özellikle de ÇİN’deki hızlı büyümeye dikkat çekmiştik. Bugün de ÇİN bir başka proje ile adından söz ettirmektedir. Çin,2013 yılında açıkladığı “ Bir Kuşak Bir Yol “ projesi ile yeni dönemde yeni bir düzen arayışı ile küresel stratejisini geliştirmiştir peşimdedir. Çin’in bu yeni stratejisi dünyada ekonomik ve siyasi dengelerin yeniden kurulacağının işaret etmektedir. Bu proje, küresel ekonomiyi hatta dünya siyasetini köklü bir biçimde değirebilecektir. Proje, Asya’nın en doğusu ile Atlas Okyanusu2nun Avrupa kıyılarını birbirine bağlayacak olması yanında Türkiye’nin de dâhil olduğu 65 ülke ve 3 milyardan fazla nüfusu hedeflemektedir. Çin ve Hindistan gibi ülkelerde nüfusun 1 milyarı aşması ve yüzde 20 dolayında da bir orta sınıfın ortaya çıkması, bu coğrafyadaki pazarları önemli hale getirmektedir. 2015 yılında Almanya tarafından ortaya konulan “Endüstri 4.0” ile Japonya’nın geliştirdiği “Toplum 5.0” yeni yaklaşımlar karar vericiler tüketicilerin eğilim ve davranışlarını anlayabilmek için Endüstri 4.0’ın bileşenlerinden; nesnelerin interneti, yapay zeka ve büyük veri analizi gibi konulara daha fazla önem vereceklerdir. Sosyo-ekonomik ve teknolojik gelişmelerin de etkisiyle değişen tüketici davranışları, toplam perakende satışlar içerisinde e-ticaretin payının arıtması sonucunu doğurmuştur. Böylece, fiziki mağaza satışları yanında e-ticaret de önemli bir konuma gelmiştir. Bu durum tek kanalda faaliyet gösteren geleneksel perakendecilerin tehdit altında olduğuna işaret etmektedir. Artık çok kanallı perakendecilik ve hatta bu kanalların da birbiriyle uyumlu olması (Örneğin, bir kanaldan alınan bir ürünün bir başka kanalda iade edilmesi/değişilmesi) bir zorunluluk haline gelmiştir. Türkiye’de farklı demografik özelliklere sahip yaklaşık 50 milyon kişinin internet kullanıcısı olması e-ticarette son yıllarda önemli artışlar olmasına karşın, toplam perakende ticaret içerisindeki payı hala %5 dolayındadır. TÜSİAD verilerine göre ; dünya genelinde e-ticaret satışlarının perakende satışlar içindeki payının ise 2015 yılında %7.40 olduğunu, 2020 yılında %14.60 olacağı tahmin edilmektedir. E-Ticaret alanındaki bu gelişmeleri dikkate alarak kitabımızın 2.Baskısına yeni bir bölüm ilave etmenin uygun olacağını düşündük. Bu nedenle kitabımıza, doktora öğrencimiz Yılmaz Yaman’ın yazdığı ve bir örnek olayla (e-bebek.com)desteklediği “Elektronik Ticaret ve Elektronik Perakendecilik” çalışmasını 8. Bölüm olarak ilave ettik Yılmaz Yaman’a bu değerli çalışması için teşekkür ederim. Kitabımızın basımını gerçekleştiren Beta Basım yayım Dağıtım A.Ş. sahibi Sn. Seyhan Satar ile ekibine teşekkürlerimi sunmak isterim. Saygılarımla, Kenan Aydın 26 Eylül 2019, İstanbul

GÜNCEL PAZARLAMA KONULARI (ÖRNEK OLAYLARLA ) ” E-PERAKENDECİLİK BÖLÜMÜYLE GENİŞLETİLMİŞ BASKI “

2. BASKI 2. BASKIYA ÖN SÖZ

   Kitabımızın ilk baskısında BRIC ülkeleri (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin) ve özellikle de ÇİN’deki hızlı büyümeye dikkat çekmiştik. Bugün de ÇİN bir başka proje ile adından söz ettirmektedir. Çin,2013 yılında açıkladığı “ Bir Kuşak Bir Yol “ projesi ile yeni dönemde yeni bir düzen arayışı ile küresel stratejisini geliştirmiştir peşimdedir. Çin’in bu yeni stratejisi dünyada ekonomik ve siyasi dengelerin yeniden kurulacağının işaret etmektedir. Bu proje, küresel ekonomiyi hatta dünya siyasetini köklü bir biçimde değirebilecektir. Proje, Asya’nın en doğusu ile Atlas Okyanusu2nun Avrupa kıyılarını birbirine bağlayacak olması yanında Türkiye’nin de dâhil olduğu 65 ülke ve 3 milyardan fazla nüfusu hedeflemektedir.
Çin ve Hindistan gibi ülkelerde nüfusun 1 milyarı aşması ve yüzde 20 dolayında da bir orta sınıfın ortaya çıkması, bu coğrafyadaki pazarları önemli hale getirmektedir.
2015 yılında Almanya tarafından ortaya konulan “Endüstri 4.0” ile Japonya’nın geliştirdiği “Toplum 5.0” yeni yaklaşımlar karar vericiler tüketicilerin eğilim ve davranışlarını anlayabilmek için Endüstri 4.0’ın bileşenlerinden; nesnelerin interneti, yapay zeka ve büyük veri analizi gibi konulara daha fazla önem vereceklerdir.
Sosyo-ekonomik ve teknolojik gelişmelerin de etkisiyle değişen tüketici davranışları, toplam perakende satışlar içerisinde e-ticaretin payının arıtması sonucunu doğurmuştur. Böylece, fiziki mağaza satışları yanında e-ticaret de önemli bir konuma gelmiştir. Bu durum tek kanalda faaliyet gösteren geleneksel perakendecilerin tehdit altında olduğuna işaret etmektedir. Artık çok kanallı perakendecilik ve hatta bu kanalların da birbiriyle uyumlu olması (Örneğin, bir kanaldan alınan bir ürünün bir başka kanalda iade edilmesi/değişilmesi) bir zorunluluk haline gelmiştir. Türkiye’de farklı demografik özelliklere sahip yaklaşık 50 milyon kişinin internet kullanıcısı olması e-ticarette son yıllarda önemli artışlar olmasına karşın, toplam perakende ticaret içerisindeki payı hala %5 dolayındadır. TÜSİAD verilerine göre ; dünya genelinde e-ticaret satışlarının perakende satışlar içindeki payının ise 2015 yılında %7.40 olduğunu, 2020 yılında %14.60 olacağı tahmin edilmektedir.
E-Ticaret alanındaki bu gelişmeleri dikkate alarak kitabımızın 2.Baskısına yeni bir bölüm ilave etmenin uygun olacağını düşündük. Bu nedenle kitabımıza, doktora öğrencimiz Yılmaz Yaman’ın yazdığı ve bir örnek olayla (e-bebek.com)desteklediği “Elektronik Ticaret ve Elektronik Perakendecilik” çalışmasını 8. Bölüm olarak ilave ettik Yılmaz Yaman’a bu değerli çalışması için teşekkür ederim.
Kitabımızın basımını gerçekleştiren Beta Basım yayım Dağıtım A.Ş. sahibi Sn. Seyhan Satar ile ekibine teşekkürlerimi sunmak isterim. Saygılarımla,
Kenan Aydın 26 Eylül 2019, İstanbul