Prof. Dr. Kenan AYDIN

Resmi Web Sayfası

BRIC Ülkeleri ve Hindistan

Bu çalışmada hızlı gelişen pazarlardan birisi olan ve BRIC diye anılan ülkeler grubunun bir üyesi Hindistan ele alınacaktır. Ancak konuya girmeden önce dış ticaretin ülke ekonomisi açısından önemi ile uluslararası ve küresel pazarlama kavramlarına yer verilecektir. Günümüzde hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler, ekonomilerinin istikrar ve başarısı için dış ticaretlerine büyük önem verirler. Bir taraftan ihracatlarını arttırmaya çaba harcarlarken bir taraftan da ithalatları ile ihracatları arasında bir denge kurmaya çalışırlar. Ekonomiden ekonomiye değişmekle beraber ihracatın ithalatı karşılama oranının belirli bir seviyede ve sürdürülebilir olmasını isterler. Dış ticarette istenilen performans ise uluslararası ya da küresel pazarlamanın başarısına bağlıdır. İşletmeler, değişik nedenlerle pazarlama çabalarını kendi ülkeleri dışında da yapmak durumunda kalabilirler. Dış pazarlar açısından genellikle uluslararası ve küresel pazarlama kavramları kullanılmaktadır. Uluslararası pazarlamanın temel özelliği; her bir pazarın kendine özgü özellikleri olacağı varsayımı ile ayrı ayrı ele alınıp değerlendirilmesi ve buna göre pazarlama karması geliştirilmesidir. Küresel pazarlama ise; tüm kürenin tek bir pazar olarak görülmesi ve tüm pazarlara standart bir pazarlama karması

ile ulaşılmaya çalışılmasıdır. Küreselleşme, iletişim ve ulaşım alanındaki gelişmelere bağlı olarak dünyada fiziki mesafelerin kısalmış olması nedeniyle, tüm dünyada kültürel homojenliğin sağlanacağı varsayımını esas alır. Buna karşı geliştirilen eleştiri ise; küreselleşmenin aynı zamanda yerelleşmeye de yol açtığı ve kültürel farklılıkların daha belirgin bir biçimde ortaya çıktığı yönündedir. Kısaca, iletişim ve ulaşım alanındaki gelişmelere rağmen kültürel homojenliğin sağlanamadığı gerçeği ile karşı karşıyayız. Kültürel homojenliğin sağlanamaması ve diğer birçok çevresel değişkenin etkisiyle küresel pazarlamanın zorluğu ortadadır.

Yazının Devamını okumak için alttaki linke tıklayabilirsiniz….

http://www.aso.org.tr/b2b/asobilgi/sayilar/5buyuteceylulekim2010.pdf

Bir yanıt yazın