Prof. Dr. Kenan AYDIN

Resmi Web Sayfası

HİZMET SEKTÖRÜNDE SERVPERF ÖLÇEGİ İLE HİZMET KALİTESİNİN BELİRLENMESİ(SAĞLIK HİZMETLERİ SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA)

ÖZET 

Hizmet sektöründeki İşletmelerin rekabet avantajı elde etmelerinde en önemli araç olan hizmet kalitesi, gerek literatür gerekse pratik için araştırılması gereken önemli konulardandır. Bu bağlamda, özel bir hastanenin sunduğu sağlık hizmetleri SERVPERF ölçeği yardımıyla hizmet kalitesi açısından değerlendirilecektir. Hizmet kalitesi ölçümünde değerlendirilen ölçeklerden biri olan SERVPERF-M formu, kolayda örnekleme yöntemine göre belirlenen özel bir hastanenin ankete katılmak isteyen hastaları üzerinde uygulanmıştır. Toplanan anketler daha sonra SPSS 16 programında analiz edilerek sunulmuştur. SERVPERF-M formu ile sağlık hizmetleri için hastaların beklentileri, bu hizmetlere verdikleri önem ve algıladıkları hizmetler karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. 

Anahtar sözcükler: Hizmet, Hizmet kalitesi, SERVPERF ölçeği

Hizmet Sektöründe Servperf Ölçeği İle Hizmet Kalitesinin Belirlenmesi (Sağlık Hizmetleri Sektöründe Bir Uygulama)

Bir yanıt yazın