Prof. Dr. Kenan AYDIN

Resmi Web Sayfası

HİZMET İŞLETMELERİNDE SERVQUAL YÖNTEMİ İLE HİZMET KALİTESİNİN ÖLÇÜMÜ VE KOCAELİ’NDEKİ SEYAHAT İŞLETMELERİNDEN EFE TUR UYGULAMASI

ÖZET

Bu çalışmanın amacı hizmet sektöründe yer alan otobüs seyahat firmalarında hizmet kalitesini ölçmeye çalışmaktır. Bu çalışmada Efe Tur firması müşterilerinin mükemmel bir hizmet firmasından beklentileri ile Efe Tur firması hakkındaki algılamaları karşılaştırılarak; bu beklenti ve algılamalar arasında bir fark olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla: Parasuraman ve arkadaşları tarafından geliştirilen; 5 boyut ve 22 ifadeden oluşan anket formu anılan otobüs firması için uyarlanarak yolcularına uygulanmıştır. Verilerin analizinde; öncelikle her boyuttaki ifadeler kendi içerisinde değerlendirilerek en yüksek ve en düşük boşluklar tespit edilmiştir. İkinci olarak boyutlar kendi arasında değerlendirilmiş ve aynı şekilde en yüksek ve en düşük boşluğa sahip boyutlar belirlenmiştir. Son olarak da tüm ifadeler birlikte değerlendirilerek en yüksek ve en düşük ifadeler ortaya konulmuştur.

Hizmet İşletmelerinde Servqual Yöntemi ile Hizmet Kalitesinin Ölçümü ve Kocaeli’ndeki Seyahat İşletmelerinden Efe Tur Uygulaması

Bir yanıt yazın