Prof. Dr. Kenan AYDIN

Resmi Web Sayfası

GÜSİAD, Doç.Dr.Kenan AYDIN ile devam dedi

GÜSİAD – Gümüşhane Sanayici ve İş Adamları Derneği olağan genel kurulu 7 Haziran Salı günü gerçekleşti. Güsiad Genel Kurulunu 7 haziran 2011 de dernek merkezinde yaptı 18.00 de başlayan genel kurulda divan başkanlığına Çetin Kantek divan üyeliklerine ise Yüksel Yalçın ve Yüksel Hamzaoğlu seçildi.

Genel Kurulda Gümüp komisyon başkan ve yardımcıları ile birlikte tam kadro yer aldı. Divan teşekkülünden sonra Genel Kurul açılış konuşmasını yapan Kenan Aydın, derneğin geçen dönem faaliyetlerini, hesap planını ve bütçesini genel kurula okudu.Genel kurulun gündem maddelerini müzakere ve ibrasından sonra, seçiğm maddesine geçildi. 4 dönemdir Güsiad’a Genel başkanlık yapan Doç. Dr.Kenan Aydın genel kurul üyelerinin oybirliği ile yeniden genel Başkan seçildi.

GÜSİAD Başkanı Doç.Dr. Kenan Aydın genel kurulun açılış konuşmasında; “Derneğimizin olağan genel kurul toplantısına hoş geldiniz. GÜSİAD yönetim kurulu adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Derneğimizin faaliyet dönemine ilişkin olarak sizlere kısaca bazı bilgiler sunmak isterim.” Dedikten sonra GÜSİAD’ın faaliyetlerini anlattı.
Faaliyet raporunun okunmasından sonra tek liste ile girilen seçimlerde GÜSİAD Başkanı Doç.Dr. Kenan Aydın’ın yeniden başkanlığa getirilmesi konusunda oy birliği sağlandı.

GÜSİAD Genel Kurulunun en önemli gündemlerinden birisi de Gümüşhane Mühendis ve Mimarlar Platformunun bundan sonraki çalışmalarını GÜSİAD bünyesinde gerçekleştirilmesine karar verilmesi oldu.
Genel kurul sonrasında Türkçe olimpiyatlarına gelen Gana Asıllı öğrenciler Güsiad üyelerini ziyaret etti.

Yeni dönemde GÜSİAD yönetim kurulunda değişiklikler olmuştur. GÜSİAD’ın 20 Asil, 10 Yedek üyeden oluşan yönetim kurulu şöyle:

A.SAMİ BOZKIR
ALİ GÜL
LÜTFİ TOPKARA
ATİLLA KESLER
BAYRAM EZBER
BÜLENT ATAMAN
ÇETİN KANTEK
HAZER ÖZKAN
KENAN AYDIN
METİN AKAGÜN
MUAMMER BEYAZ
CAHİT KARAKULLUKÇU
TAMER ÜNSAL
NİHAT KANDAL
SÜLEYMAN AYDIN
TAHSİN SÖĞÜT
YALÇIN GÜNEŞ
YAŞAR TOPÇUOĞLU
YÜKSEL YALÇIN
YÜKSEL HAMZAOĞLU
KURBAN KARAGÖZ
ABDULLAH AYDIN
ÇETİN MERT
İLKER KELEŞ
KERİM SOLMAZ
ONUR BEYAZ
RAMAZAN KAHVECİ
SEYFİ BEYAZ
TUNA ÇOŞKUN
NECDET ATAY

2010-2011 yılları GÜSİAD faaliyetleri şöyle;

1.Eğitim-Öğretime Katkı Çalışmaları
Dernek yönetim kurulumuz, bir taraftan Gümüşhane Üniversitesi ve Meslek Yüksek Okullarında fiziki yapılanma çalışmalarına katkı sağlarken diğer taraftan da Üniversitelerde okuyan Gümüşhaneli öğrencilerimize burs sağlama gayreti içerisindedir. Yıllar itibariyle burs sağlanan öğrenci sayısı aşağıdadır;
Dönemi         Başvuru         Burs Sağlanan
2004-2005        37                            37
2005-2006       372                         245
2006-2007       621                         339
2007-2008      1068                        511
2008-2009      1344                        516
2009-2010      1957                        552
2010-2011     1615                          434*
Toplam                                            2.634

(*2010–2011 dönemi için 768 öğrenci burs almaya hak kazanmış olup, halen 434’ünün ödemesi gerçekleşmiş diğerleri işadamlarımıza dağıtılmış ve ödenmesi beklenilmektedir).

2.Turizm ve Süleymaniye Projesi;

2.1. Gümüşhane için eğitimin yanında diğer önceliğimiz de Turizm yatırımlarıdır. Turizm yatırımları açısından Süleymaniye (Eskişehir) projesi önceliklidir. Çünkü bu proje hayata geçirilirse diğer turizm varlıklarının da hak ettiği değeri elde edeceğine inanmaktayız. Bu bağlamda 20 Mayıs 2010 tarihinde İstanbul Dedeman Oteli’nde bir çalıştay gerçekleştirilmiştir.
Bu çalıştayda konunun tüm tarafları bir araya getirilmiş ve bir yol haritası belirlenmiştir. Çalıştayın ardından; 2010/647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Gümüşhane Süleymaniye kış Sporları Turizm Merkezi ilan edilmiştir. 6.8.2010 tarih ve 2888 sayılı Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı ile Koruma Amaçlı İmar Planı ve Kentsel Tasarım Projesi kabul edilmiştir. Görüldüğü gibi çalıştayın olumlu sonuçları kısa sürede elde edilmiştir.
20 Mayıs 2010 tarihinde düzenlenen söz konusu çalıştayda sunulan bilgi, belge, görüş, düşünce ve önerilerin değerlendirilmesi ve bunlardan azami ölçüde yararlanılabilmesi amacıyla bir kitap haline getirilmiştir.
19 Nisan 2011 tarihinde Sait Halim Paşa Yalısında hazırlanan gerçekleştirilen etkinlikle söz konusu kitabın tanıtımı yapılmıştır.

Bu bağlamda restorasyon projesi Gümüşhane Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanan ve kabul edilen Ömer Lütfi Paşa Konağı’nın restorasyon çalışmalarına yakında başlanılacaktır.
Sn. Yüksel Yalçın’ın Yerel Gelişim adı altında program yaptığı Kanal 9 Televizyonunda Süleymaniye projesinin tanıtımını sağlamak amacıyla bir program yapılmıştır.

2.2. Geçen yıl 29-30 Mayıs 2010 tarihlerinde Beypazarı’na yapılan geziden sonra bu yıl da 15 Ocak 2011 tarihinde Eskişehir’e bir gezi düzenlenmiştir. Geziye bir grup işadamımız katılmışlardır. Bu gezide Eskişehir’in turistik yerlerini ziyaret yanında; Büyükşehir Belediye başkanı Sn. Yılmaz BÜYÜKERŞEN ve Odunpazarı belediye başkanı Sn. Burhan SAKALLI ziyaret edilmiştir. Bu ziyaretlerde özellikle kentsel dönüşüm konularında nasıl başarılı olunduğu konuları üzerinde durularak nasıl bir yol haritası izlenmesi gerektiği konularında tarafımıza önerilerde bulunulmuştur. Başta Odunpazarı Belediye Başkanı olmak üzere her iki başkanının önerileri de belediye başkanımız Sn. Mustafa CANLI’ya iletilmiştir.

3. Esenyurt’ taki Arsanın Tapusunun Alınması ve Yapılacak Tesisler;
Bilindiği üzere yaklaşık 20 yıl önce değerli hemşehrilerimiz Sn. Basri Erdoğan ve arkadaşları tarafından kurulan kooperatif’te Gümüşhane Sosyal Yardımlaşma Derneği’ne de sosyal amaçlarla kullanılmak üzere bir parsel tahsis edilmişti. Bazı hukuki sorunlar yaşanmış olmakla beraber söz konusu arsa için Belediye başkanı Sn. Necmi Kadıoğlu bir başka arsa göstermişlerdir. İyi bir konumda bulunan 1000 M2’lik arsa için; GÜSİAD üyelerinin de katkıları ile sağlanan yaklaşık 25.000 TL’lık veraset ve intikal vergisi Gümüşhane Kültür Yardımlaşma Derneği tarafından ödenmiştir.
31.12.2010 tarihinde Esenyurt’taki söz konusu arsanın tapusu her birinin  hissesi ½ oranında olmak üzere Gümüşhane Kültür yardımlaşma Derneği ve Gümüşhane Sanayici ve İşadamları Derneği (GÜSİAD) adına tapuya tescil edilmiş, tapuları alınmıştır. Bu konuda bize destek veren Esenyurt Belediye Başkanı Sn. Necmi KADIOĞLU ile Başkan Teknik Danışmanı Sn. Tamer ÜNSAL’a huzurlarınızda teşekkür etmek isterim.
Arsa üzerine proje geliştirme çalışmaları devam etmektedir. İmar durumu belli olduktan sonra projesi tamamlanacak ve en kısa sürede inşaatına başlanacaktır. Bu aşamada altta otopark zemin katta ticari alan ve üst katlarda da yurt binası olmak üzere planlama çalışmaları yapılmaktadır. Bu yıl temel atılmasını temenni etmekteyiz.
4. Diğer Çalışmalar;

4.1. Dernek merkezimiz Sn. Sami Bozkır’ın tahsis ettiği içerisinde bulunduğumuz bu mekâna taşınmış ve bütün ihtiyaçları (bilgisayar, labtop, yazıcı vb) karşılamıştır. Huzurlarınızda Sn. Sami BOZKIR ve kardeşleri ile Sn. yalçın GÜNEŞ’e teşekkür etmek isterim.
4.2. GÜSİAD olarak aylık yemekli toplantılar organize etmekteyiz. Bu toplantılarda başlıca sivil toplum kuruluşu yöneticileri konuk edilmektedir.
4.3. 02.08.2010 tarihinde alınan karar ile Türkiye İhracatçı Birlikleri Başkanı Sn. Tahsin Öztiryaki davet edilmiş ve gerçekleştirilen iftar programda Sn. Öztiryaki’nin önerileri doğrultusunda ihracatı da olabilecek şekilde inşaat malzemesi üretimi konusunda proje geliştirme çalışmalarına devam edilmektedir.

4.4. Üye kazandırma çalışmalarına devam edilmiştir.
4.5. Gümüşhaneli üniversite öğrencilerine 25 Aralık 2010 tarihinde dernek merkezimizde bir kahvaltı verilmiştir.
5.5. Derneğin yasal beyannameleri ve alınan arsanın emlak beyannameleri süresi içerisinde verilmiştir.

5.6. Bir GÜSİAD heyeti Bursaspor Teknik Direktörü Sn. Ertuğrul SAĞLAM’ı Bursa’da ziyaret etmişlerdir. Ziyaret sonrası Sn. Sağlam derneğimize davet edilmiş, kendileri daveti kabul etmişlerdir. Ancak, yoğunluk nedeniyle bu programın sonbaharda gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

5.7. Bilindiği üzere GÜSİAD olarak bütün siyasi partilere aynı mesafede olma yönünde bir politika izlemekteyiz. Diğer taraftan Gümüşhane’deki seçimlerde hiçbir partinin yanında değiliz. Bunu kuruluşumuzdan beri devam ettirmekteyiz. Ancak Gümüşhane dışından kim nereden aday olursa onu da desteklememiz gerektiği konusunda bir ilke kararımız bulunmaktadır. Bu bağlamda İstanbul 1. Bölgeden aday olan Hemşehrimiz Sn. Müslüm SARI derneğimize davet edilerek kendileri ile tanışıldı ve yanında olunduğu söylendi.

5.8. Gümüşhane’de her yıl düzenlenen Kuşburnu Pestil Şenliği’ne 2010 yılında da iştirak edilmiş diğer taraftan bu yılın başlarında Ankara’da düzenlenen Gümüşhaneliler Şenliği’ne iştirak edilmiş. Torul Gençlerbirliği Voleybol Takımı ve Gümüşhanespor Futbol takımının maçlarına iştirak edilmiştir. İstanbul’da bulunan derneklerimiz ve spor klüplerimizin düzenlemiş olduğu programlara iştirak edilmiştir. Ayrıca Mühendisler Platformunun düzenlemiş olduğu kahvaltıya (Pier Loti) iştirak edildi. Mühendisler Platformu ile daha yakından çalışılması konusunda prensip kararı alınmış bu konudaki çalışmalar devam etmektedir. Sait halim

5.9. Gümüşhane için bazı küçük katkılar sürekli yapılmaktadır. Örneğin; Gümüşhane Anadolu sağlık Meslek Lisesi’ne 500 TL’lik kitap yardımı, Gümüşhane Anadolu Lisesi Öğrencilerinin Çanakkale Şehitliği’ne yaptıkları seyahate 1.000 Tl katkı (500 TL Sn. Muammer Beyaz, 500 TL Sn. Sami Bozkır), Gümüşhane’nin tarihi güzelliklerinin tanıtımı ve Böbrek vakfına katkı için Prof. Dr. Ayla SAN’ın bastırdığı takvimlere 500 TL. katkı, Torul’da kurulu tekvando takımına (Çetin Küçüköner) eşofman yardımı yapıldı (Sn. Muammer Beyaz), Şiran Mustafa Beyaz M.Y.O’na kitap yardımı hazırlıkları devam etmektedir. Özkürtün Meslek Yüksek Okulu’na
6.230 TL.lık okul sırası yardımı bunlardan bazılarıdır. Özel durumu olan bazı öğrencilere destek (Örn. Sedat Ayvaz)

kaynak:haber29.net

Bir yanıt yazın