Prof. Dr. Kenan AYDIN

Resmi Web Sayfası

Doç.Dr.Kenan AYDIN TEGA’nın Konuğu Oldu

TEGA- Türk Eğitim ve Gelişim Akademisi’nin etkinlikleri devam ediyor. TEGA’nın bu haftaki konuğu Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi ve Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Kenan Aydın oldu. YTÜ-Kongre Merkezinde 9 Şubat 2013 tarihinde düzenlenen konferansta Doç. Dr. Kenan AYDIN “Stratejik Pazarlama ve Marka Yönetimi” konusunda bir eğitim verdi.

Doç. Dr. Aydın konuşmasında pazarlama anlayışına vurgu yaparak; günümüz pazarlama anlayışının tüketici ihtiyaçlarını esas aldığını ve sanayi devrimi öncesinden başlayarak 1950’lere gelinceye kadar olan dönemlerde ise üretim ve satış anlayışlarının hakim olduğunu, bu anlayışların temel olarak üretim ve satışı hedef aldığını; Üretim dönemi anlayışını açıklamada Henry Ford’un “siyah olmak kaydıyla istediğiniz renkte otomobili seçebilirsiniz” ifadesi çok önemlidir. Satış anlayışında ise “her ne pahasına olursa olsun ürünü satmak” önemli olmuştur.

Aydın, pazarlama anlayışı konusunda yaşanan sürece vurgu yaptıktan sonra stratejileri öncelikle Jenerik ve Spesifik olmak üzere iki gruba ayırarak her birini örnekler vererek açıklamıştır. Bu bağlamda;

Başlıca Jenerik stratejilerin;

1.Rekabet Avantajı(maliyet avantajı, farklılaştırma ve hibrid) Stratejisi

2.Rekabet Kapsamı (hangi Pazar ya da Pazar bölümlerinin tercih edileceği) Stratejisi

3.Değer Haritası Stratejisi

4.Ansoff’un Büyüme Pazar Payı Matrisi

5. “Z” Stratejisi

6.Büyümeme stratejisi

7.Bütünleşik Büyüme stratejileri

 

Başlıca Spesifik stratejilerin ise;

1.Zamanlama

2.Uluslararasılaşma

3.Saldırı ve Savunma Stratejileri

Olduğuna vurgu yapmıştır.

Diğer taraftan uluslararası ve küresel pazarlama kavramlarını tanımlayarak uluslararası pazarlamanın “uyarlamayı” küresel pazarlamanın ise “standardizasyou” esas aldığını belirtmiştir. Batılı firmaların yeni pazarlara girerken ilk aşamada ihracatı benimsediklerini ve en son aşamada doğrudan yatırım yöntemini tercih ettiklerine vurgu yaparak pazarı tanıyıncaya kadar franchising ve joint-venture (ortam yatırım) gibi ara yöntemleri denediklerini belirtmiştir.

Ayrıca, Batılı firmalar yeni bir pazara girmeden önce o pazarla ilgili politik risk analiz ve değerlendirmesi yaparak bu riski nasıl en aza indirebileceklerinin hesaplarını yaptıklarını belirtmiştir. Yerli firmaların ise çoğu kez bu şekilde bir risk değerlendirmesi yapmadıklarını belirtmiştir.

Doç. Dr. Aydın marka konusunda ise markanın önemine vurgu yaptıktan sonra Türkiye’de yeni sayılabilecek bir kavram olan “İçerik Markalaştırması” konusunu örneklerle açıklamıştır. Bu konuda çoğu bilgisayarda mikro işlemci olarak kullanılan “Intel Inside” içerik markasına yer verilmiştir. Diğer taraftan içerik markalaştırmasının paydaşları olan nihai üretici, içerik markası üreticisi, tedarikçi ve tüketici ya da kullanıcı açısından yararlarına değinilmiştir.

Eğitim sonunda TEGA Başkanı Yüksel Yalçın, Doç.Dr.Kenan AYDIN’a TEGA Bilim Kurulu üyelik sertifikası ve programa katkılarından dolayı plaket takdim ettiler. Yalçın, TEGA üniversitelerimizin kongre merkezilerinde bugün binleri bulan katılımcısı ile artık İstanbul’un marka STK larından biri olma yolundadır. Bir sonraki programımız Türkiye İhracatcı Meclisinde “İnovasyonun Endüstriyel Gelecekteki Yeri” olacaktır. Buradaki hazirun davetlidir dedi.

Eğitime GÜMÜP Başkanı Yüksel Hamzaoğlu, Güsiad Genel Başkan Yardımcıları Muammer Beyaz ve Yaşar Topçuoğlu, Nizamettin Beyaz, Tümsiad Başkan Yardımcısı Soner Keleş, Türk Mühendisleri Birliğini temsilen Cengiz Yalçınlar, GÜSİAD yönetim kurulu üyesi ve İşadamı Tamer Ünsal, Ersin Beyaz, Yener Beyaz, Gürbüz Türkan, Timur Şahin, Gonca Tuncay, LC Waikiki firmasından Murat Aydın, Retail Vision firmasının sahibi perakendenin duayen danışmanlarından Şükrü Aslanyürek, TİSAGEP YK üyesi Mustafa Bayar, Genç Gümüplüler’den Furkan Hamzaoğlu ve Yusuf Hamzaoğlu, TEGA ve ARBİTEK üyeleri katıldı. Konferansa çeşitli üniversitelerde okuyan çok sayıda öğrenci katılmıştır. Katılımcılara sertifikaları takdim edildi.

Konferansın bitiminde katılımcılara Doç.Dr. Kenan Aydın’ın daha öce yayınlanmış 4 kitabı dağıtıldı.

Kaynak: Haber29.net

Bir yanıt yazın