Prof. Dr. Kenan AYDIN

Resmi Web Sayfası

Aydın Profesör Ünvanı Aldı

kenan1Yıldız Teknik Üniversitesi-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Öğretim Üyesi ve Dekan Yardımcısı olan Kenan Aydın, 07.03.2013 tarihi itibariyle Profesör ünvanını aldı.

GÜSİAD-Gümüşhane Sanayici ve İşadamları Derneği Genel Başkanı da olan Aydın,  Gümüşhane Öğretmen Lisesini bitirerek ilkokul öğretmeni olarak meslek hayatına başlamıştır. Bir süre bu görevi yürüttükten sonra üniversite öğrenimi nedeniyle istifa etmiştir. TODAİE (Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü)-SİYO mezunu olan Aydın, Gazi Üniversitesi-SBE’de Master ve İstanbul Üniversitesi-SBE’de de doktorasını tamamlamıştır.

GİMA’da Müfettişlik, İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdürlük görevlerini yürüttükten sonra 01.04.1996 tarihi itibariyle üniversiteye intisap etmiştir. İlk olarak Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde çalışmaya başlayan Aydın, 2001-2011 tarihleri arasında 10 yıl süreyle Kocaeli Üniversitesi’nde görev yapmış ve 14 Şubat 2011 tarihinde de Yıldız Teknik Üniversitesi’nde göreve başlamıştır. 07.12.2007 tarihinde Doçent ünvanı alan AYDIN, 07.03.2013 tarihi itibariyle de Profesörlük ünvanını alarak bu kadroya atanmıştır.

Üretim Yönetimi ve Pazarlama Ana Bilim Dalında görev yapan AYDIN,   Uluslararası ve Küresel Pazarlamada Kültürel Etkiler, Perakende Yönetiminin Temelleri, Hizmet Pazarlaması (ortak), Kategori Yönetimi (ortak) kitapları ile editörlüğünü Necdet Timur ile Alparslan Özmen’in yaptığı Stratejik Küresel Pazarlama isimli kitapta bir bölüm, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi’nde okutulan ve editörlüğünü B. Zafer Erdoğan ve F. Zeynep Özata’nın yaptığı Perakendecilikte Ürün Yönetimi isimli kitaba da üç ayrı bölüm yazmak suretiyle katkı sunmuştur. Son çalışması ise Pazarlamada Güncel Konular(Örnek Olaylarla)’dır.Yurt içi ve yurt dışı bilimsel dergilerde yayımlanan makaleleri ile ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulan bilimsel tebliğleri bulunan AYDIN’ ın,  bilimsel çalışmaları yanında, başta perakende sektörüne yönelik olarak hizmet veren “Ekonomi Yayınları” bünyesindeki “Market Dergisi” olmak üzere birçok mesleki dergide yayımlanmış çok sayıda yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Bir yanıt yazın