Browsing Category "Akademik Yayınlar"
No Thumbnail
By     |    Şub 4, 2015
Posted in: Akademik Yayınlar     |    No Comments

A Qualitative Study on Perspectives of Retailers about RFID System in Turkey

Abstract: Technological innovations and developments force businesses to be much more aware about global developments. Because real competitive advantage is dependent on technologic differences of the business. For example, with the help of  IT(information technology) technology, new marketing and sales method can be used in every kinds of business sector such as database marketing, relationship marketing, viral marketing. Businesses which adapted themselves for new technologies, can have a great market […]

Read more
No Thumbnail
By     |    May 1, 2014
Posted in: Akademik Yayınlar     |    No Comments

HİZMET İŞLETMELERİNDE SERVQUAL YÖNTEMİ İLE HİZMET KALİTESİNİN ÖLÇÜMÜ VE KOCAELİ’NDEKİ SEYAHAT İŞLETMELERİNDEN EFE TUR UYGULAMASI

ÖZET Bu çalışmanın amacı hizmet sektöründe yer alan otobüs seyahat firmalarında hizmet kalitesini ölçmeye çalışmaktır. Bu çalışmada Efe Tur firması müşterilerinin mükemmel bir hizmet firmasından beklentileri ile Efe Tur firması hakkındaki algılamaları karşılaştırılarak; bu beklenti ve algılamalar arasında bir fark olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla: Parasuraman ve arkadaşları tarafından geliştirilen; 5 boyut ve 22 ifadeden oluşan anket formu anılan otobüs firması için uyarlanarak yolcularına uygulanmıştır. Verilerin analizinde; öncelikle her […]

Read more
No Thumbnail
By     |    May 1, 2014
Posted in: Akademik Yayınlar     |    No Comments

A Dynamic Retail Monitoring and Control System

Abstract Today, the real competitive advantage is highly dependent on businesses’ technological developments. New technologies make all kinds of businesses to be much more aware about these developments. In retail marketing, if the unnecessary cost is somewhat avoided, consumers could benefit from not only the less expensive goods but also from the quality of service tremendously. In this paper, we describe a dynamic retail monitoring and control system to dynamically analyze the process, time, reliability and cost, […]

Read more
No Thumbnail
By     |    May 1, 2014
Posted in: Akademik Yayınlar     |    No Comments

A RESEARCH ON MEASURING CONSUMER ETHNOCENTRISM OF YOUNG TURKISH CUSTOMERS PURCHASING BEHAVIORS

Abstract After the fall of the Berlin Wall, important changes have occurred world wide. Not only the Berlin Wall, but also technological improvements such as the Internet affected businesses as befits humans. Globalization bias presents considerable challenges and opportunities for international marketers. The relaxation of trade policies has provided consumers with more foreign product choices than ever before (Wang & Chen, 2004). As a developing and a posseser of the young generation country, Turkey […]

Read more
No Thumbnail
By     |    May 1, 2014
Posted in: Akademik Yayınlar     |    No Comments

THE MEASUREMENT OF SERVICE QUALITY WITH SERVQUAL FOR DIFFERENT DOMESTIC AIRLINE FIRMS IN TURKEY

Abstract The primary purpose of this research is to determine whether there is a significant difference between the passengers’ service quality expectations and service quality perceptions in different airline firms. The collateral purpose is to find out whether there is a significant difference between service quality expectation and service quality perception of the passengers who have different socio-demographic characteristics. To achieve these purposes, the 5 – dimensional scale, suggested by Parasuraman et.al (1988) was […]

Read more
No Thumbnail
By     |    May 1, 2014
Posted in: Akademik Yayınlar     |    No Comments

Service Quality in Airline Businesses: A Research on THY

Abstract Recently, businesses have been competing each other with their high-tech investments and their technology. Especially, ın a service sector like airline services, ıt is so important to have a good equipment and great technology. According to this, the purpose of this research is to determine whether there is a significant difference between the consumers’ service quality expectations and service quality perceptions . To achieve this purpose, the scale which was suggested by Parasuraman […]

Read more
No Thumbnail
By     |    May 1, 2014
Posted in: Akademik Yayınlar     |    No Comments

Concurrent Validity of Different Religiosity Scales Used in Researches of Marketing Ethics and A Proposal For A New Religiosity Scale

Abstract The aim of this study is to determine the concurrent validity of four religiosity scales that are frequently used in researches related to ethics and to propose a new religiosity scale based on these four scales. A faceto- face survey has been conducted through convenience sampling at vocational schools and small businesses in Edremit Gulf of Balıkesir. This study is based on the findings of three different sampling applied between September and November 2010; the first […]

Read more
No Thumbnail
By     |    May 1, 2014
Posted in: Akademik Yayınlar     |    No Comments

İşletme Öğrencilerinin Dindarlık Düzeyleri ve Etik Niyetlerinin Pazarlama Etiği Bağlamında Değerlendirilmesi

Özet Bu araştırmanın amacı, ön lisans ve lisans düzeyinde işletme bölümünde öğrenim gören öğrencilerin dindarlık düzeyleri, kişisel ahlak felsefeleri, etik algıları ve niyetleri arasındaki olası ilişkileri tespit etmektir. Bu amaca ulaşmak için Balıkesir Üniversitesinde öğrenim gören işletme öğrencileri arasından kolayda örnekleme yöntemi ile belirlenen 189 öğrenci üzerinde bir uygulama gerçekleştirilmiştir. Cevaplayıcıların dindarlık ve kişisel ahlak felsefeleri düzeyini ölçmek amacıyla literatürde güvenilirliği ve geçerliliği kanıtlanmış bazı ölçeklerden yararlanılmıştır. Çok boyutlu ölçeklerle […]

Read more
No Thumbnail
By     |    May 1, 2014
Posted in: Akademik Yayınlar     |    No Comments

HİZMET SEKTÖRÜNDE SERVPERF ÖLÇEGİ İLE HİZMET KALİTESİNİN BELİRLENMESİ(SAĞLIK HİZMETLERİ SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA)

ÖZET  Hizmet sektöründeki İşletmelerin rekabet avantajı elde etmelerinde en önemli araç olan hizmet kalitesi, gerek literatür gerekse pratik için araştırılması gereken önemli konulardandır. Bu bağlamda, özel bir hastanenin sunduğu sağlık hizmetleri SERVPERF ölçeği yardımıyla hizmet kalitesi açısından değerlendirilecektir. Hizmet kalitesi ölçümünde değerlendirilen ölçeklerden biri olan SERVPERF-M formu, kolayda örnekleme yöntemine göre belirlenen özel bir hastanenin ankete katılmak isteyen hastaları üzerinde uygulanmıştır. Toplanan anketler daha sonra SPSS 16 programında analiz edilerek […]

Read more
No Thumbnail
By     |    May 1, 2014
Posted in: Akademik Yayınlar     |    No Comments

A RESEARCH ON MEASURING CONSUMER ETHNOCENTRISM OF YOUNG TURKISH CUSTOMERS PURCHASING BEHAVIORS

Abstract After the fall of the Berlin Wall, important changes have occurred world wide. Not only the Berlin Wall, but also technological improvements such as the Internet affected businesses as befits humans.Globalization bias presents considerable challenges and opportunities for international marketers.The relaxation of trade policies has provided consumers with more foreign product choices than ever before (Wang & Chen, 2004). As a developing and a posseser of the young generation […]

Read more